Large Language Models

Intelligente documentverwerking met grote taalmodellen: drie concrete voorbeelden

Intelligente documentverwerking (IDV) verwijst naar de inzet van Large Language Models (LLMs) die bedrijfsdocumenten organiseren en verwerken om informatie te extraheren en actiegerichte inzichten te bieden. IDV is niks nieuws, denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van digitale handtekeningen via Adobe. Wanneer succesvol toegepast, kan IDV workflows aanzienlijk versnellen en medewerkers vrijmaken voor strategischer werk, en … Read more